Az uniós vezetési és pihenőidő szabályok 2020. augusztus 20-tól

Alkalmazandó új rendelkezéseinek áttekintése (AETR nem változott)

- az egybefüggő, napi, heti, kétheti vezetési időre és a pihenőidők időtartamára, valamint a kötelező szünetekre és a pihenőidő csökkentések kompenzálására vonatkozó alapelőírások NEM változnak – egyelőre marad a 28 napi tachográf adatbemutatási kötelezettség (2024. december 31-től 56 napra változik)

- egyértelmű kabintilalom: a rendszeres heti pihenőidők (>=45h) és a korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidők NEM tarthatók a járműben, hanem „megfelelő alvási és tisztálkodási helyiségekkel rendelkező, erre alkalmas genderbarát szálláshelyen”, a munkáltató költségére (A parkolókról az Európai Bizottság jegyzéket készít, és 2024 végéig jelentést nyújt be.) – a gépkocsivezető 4 hetenkénti “visszatérése”:

• a vállalkozásnak oly módon kell megszerveznie a járművezetők munkáját, hogy azok minden, 4 egymást követő hétből álló időszakban vissza tudjanak térni

• visszatérhetnek a munkáltatónak a székhelye szerinti tagállamban található azon működési központjába, amely a járművezető szokásos állomáshelye és ahol a járművezető heti pihenőideje kezdetét veszi vagy a járművezetők tartózkodási helyére • annak érdekében történik, hogy legalább egy rendszeres heti pihenőidőt vagy egy 45 óránál hosszabb, a csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott heti pihenőidőt tarthassanak

• a vállalkozásnak dokumentálnia kell, hogy miként tesz eleget ennek a kötelezettségnek, és a dokumentációt a telephelyén kell őriznie azért, hogy kérésre be tudja azt mutatni az ellenőrző hatóságoknak – heti pihenőidők szervezése: 4 hetes referencia időszak a nemzetközi árufuvarozásban (csak ott!)

• nemzetközi áruszállítást végző járművezető két egymást követő csökkentett heti pihenőidőt tarthat feltéve, hogy: – bármely négy egymást követő héten legalább négy, heti pihenőidőt tart, amelyek közül legalább kettő rendszeres (>=45 órás) heti pihenő – a két egymás utáni csökkentett pihenőt a székhely szerinti tagállamon kívül veszi ki – a következő heti pihenőidőt az e két csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott pihenőidőnek kell megelőznie(!) – a gépkocsivezető számára ekkor a hazatérés lehetőségét a vállalkozás – 4 helyett – 3 hetenként biztosítja (= a kompenzációval kezdődő ’hosszú’ pihenő kezdetére)

2 – a több fős személyzet tagjaként dolgozó járművezető megtarthatja a 45 perces szünetét egy másik járművezető által vezetett járműben is, feltéve, hogy a szünetet tartó járművezető nem vesz részt a járművezetésben

- a napi pihenőidő komp/vonat miatti megszakítási lehetősége (2x, max.1 óra) ki lett terjesztve heti pihenőidőkre is, azzal, hogy rendszeres heti pihenőidőt így tölteni csak min. 8 órás menetrend szerinti utazási időtartam és hálókabin esetén lehet (egyébként elég a háló- vagy fekvőhely megléte)

- a vezetési idő megengedett túllépése, a közlekedésbiztonságot nem veszélyeztető (megfelelő megállóhely elérésére szolgáló) eltérési lehetőség kiegészül:

• a napi és heti vezetési idő (és a napi pihenőidő megkezdése) legfeljebb 1 órával túlléphető annak érdekében, hogy a heti pihenőidő megkezdése céljából elérje a munkáltató működési központját vagy saját tartózkodási helyét, / az eltérés a kétheti vezetési idő 90 órás korlátjára nem vonatkozik/

• sőt, rendszeres heti pihenőidő előtt ez az eltérés akár 2 óra is lehet, HA közvetlenül az időtúllépést megelőzően tart egy megszakítás nélküli 30 perces szünetet

• a hosszabbítást 3 héten belül (a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt) kompenzálni kell egy másik pihenőhöz kapcsoltan

• a járművezetőnek a menetíró készülék adatrögzítő lapján, a menetíró készülékből kinyomtatott lapon vagy a munkalapon legkésőbb az úticél elérésekor vagy egy megfelelő megállóhelyre történő megérkezéskor kézzel fel kell tüntetnie az ilyen jellegű eltérések okát xxx ANALÓG TACHOGRÁF: országkódok rögzítésének kötelezettsége (Az analóg tachográffal felszerelt jármű vezetője bejegyzi az adatrögzítő lapjára) „azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi. !

A járművezetőnek ezen túlmenően az adott tagállamban való első megállása megkezdésekor be kell írnia annak az országnak a betűjelét, amelybe a tagállami határ átlépését követően belép. Ezt az első megállást a határnál lévő vagy a határon való átlépést követő lehető legközelebbi megállóhelyen kell megtenni. Amennyiben valamely tagállami határ átlépése komppal vagy vonattal történik, a járművezetőnek az érkezési kikötő vagy vasútállomás szerinti ország betűjelét kell beírnia.” (Figyelem! Félhivatalos bizottsági tájékoztatás szerint a szövegből tévedésből maradt ki a határátlépés(!)

kézi rögzítésénél, hogy ”2022. február 2-től kezdve”, mely időpontot – a kiküldetési szabályok ellenőrizhetősége miatt – a digitális tachográf esetében a jogszabály tartalmazza.) DISCLAIMER: jelen fuvarozói tájékoztató célú kivonat a 2020/1054/EU Rendelet alapján készült, nem teljes körű, nem hivatalos anyag és nem helyettesíti a jogszabály ismeretét