Hollandia: 2020. március 1-től kötelező a gépkocsivezetők bejelentése

Tájékoztatjuk érintett tagjainkat, hogy az eddig rendelkezésre álló információk szerint Hollandia 2020. március 1-jétől hivatalosan is elindítja azt az előzetes elektronikus regisztrációs rendszert, melyen keresztül be kell jelenteni a Hollandia területén kabotázst, illetve helyi árufelrakással, vagy lerakással járó tevékenységet végző fuvarozó vállalkozások gépkocsivezetőit.

Hollandia 2017-ben vezette be a helyi kötelező minimálbér alkalmazását egyebek mellett a közúti árufuvarozásban dolgozó – az akkori információk szerint kizárólag kabotázst végző – gépjárművezetők számára. A legújabb információk szerint a kétoldalú fuvartevékenység is a rendelkezések hatálya alá került, mentességet élveznek ugyanakkor a tranzit műveletek, illetve a teljes közúti személyszállítási tevékenység.

A kiküldetési szabályokkal kapcsolatos tájékoztatásra a holland Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium információs menüt hozott létre honlapján. A www.postedworkers.nl portálon – jelenleg holland, angol és német nyelven – érhetők el a kiküldetésre és annak bejelentésére vonatkozó információk. A közúti fuvarozás külön fejezetet kapott, melynek egyelőre igen szűkszavú tartalma a https://www.postedworkers.nl/werkgever/transportsector link alatt érhető el.

Az eddig megismerhető információk szerint a közúti fuvarozásban dolgozó vállalkozások – ide értve az egyéni vállalkozókat is – holland kétoldalú, vagy kabotázs műveletek esetén éves bejelentés megtételére kötelezettek, melyet a https://meldloket.postedworkers.nl/ link alatt, előzetes regisztrációt követően lehet elvégezni. Az előírások a szükséges adatok megadása mellett (a munkaadóra, a munkavállalókra, a munkaszerződésekre, a megbízásra és a társadalombiztosítási járulék megfizetésének igazolására vonatkozó adatokat) a szolgáltatásnyújtás időtartamára az ellenőrző hatóságok számára elérhető helyi kapcsolattartó megjelölését is előírják, a kiküldött munkavállalók foglalkoztatási feltételeiről szóló törvény 7. cikkére hivatkozással. Nem kell bejelentést tenni azon megbízások esetén, amelyek 2020. március 1. előtt kezdődtek meg. A munkaadók számára előírt regisztrációs kötelezettség elmulasztása bírságfizetést von maga után, ennek mértéke még nem ismert.

A minisztérium honlapjának információi szerint a Hollandiába kiküldött munkavállalókra a helyi foglalkoztatási feltételek és szabályok vonatkoznak, ide értve a helyi minimálbér-szabályok alkalmazását is. Azokban az ágazatokban, ahol általánosan kötelező érvényű ágazati kollektív szerződés van érvényben, a kiküldött munkavállalók jogosultak a kollektív szerződésből származó foglalkoztatási feltételekre, és ezeket a feltételeket – így az adminisztratív előírásokat is – a munkáltatóiknak be kell tartaniuk.

Tagvállalkozásaink felhasználónevük és jelszavuk használatával a belső oldalra belépve, a TUDÁSTÁR menü NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓK almenüjében, a „9. HOLLAND – minimálbér” hivatkozás alatt találnak részletes információkat a külföldi munkaadók (szolgáltatók) jogairól és kötelezettségeiről és a holland minimálbérre vonatkozó, jelenleg ismert tudnivalókról. Ugyanitt kitöltési segédletet tettünk közzé a regisztráció elvégzésének menetéről.

Szervezetünk a szaktárca megkeresésével és közbenjárásával további információkat vár a részletszabályokkal kapcsolatban, különös figyelemmel a kötelező ágazati minimálbér mértékére, az esetleges ágazati kollektív szerződésre, a bírságok összegére és a helyi kapcsolattartóra vonatkozó feltételekre. Ezekről tájékoztatni fogjuk tagjainkat, a TUDÁSTÁR holland menüpontja a beszerzett új információknak megfelelően folyamatosan frissül!