n

fb

NeHGOSZ Bemutatkozás

Nemzetközi és Hivatásos Gépjárművezetők Országos Szakszervezete

Szakszervezetünk 1991. október 23.-án az akkori Hungarocamion vállalat területén alakult, a nemzetközi (kamion) gépjárművezetők érdekképviseletét felvállalva.Az akkori nagyvállalatot 1994-től 1998-ig tartó privatizációk kezdték feldarabolni, melynek a munkavállalók látták kárát. Nagyon sok gépjárművezető kilépett, vagy elküldték és más vállalkozásoknál tudtak munkalehetőséghez jutniuk. Azért, hogy tagjainkat továbbra is képviselni tudjuk, az akkori küldöttgyűlés úgy határozott, hogy az elnökség is vonuljon ki az „utcára”. Így biztosítva a függetlenségünket az összes munkaadóval szemben.

Szervezetünket, 1995-ben vették fel az U.I.C.R.-be, szavazati joggal. (Union International des Chauffeurs Routiers) – Hivatásos Gépjárművezetők Nemzetközi Szövetsége -, mely tagjainknak humanitárius segítséget nyújtanak külföldi útjaik során.

Nagy változást hozott Alapszabályunk módosítása, (1999.-évtől) az érdekvédelmi munkánkban. Lehetővé tette, hogy a „Hivatásos Gépjárművezetők” kifejezés bekerülhetett. A módosítás lehetőséget adott arra is, hogy a közúti fuvarozást végző gépjárművezetők érdekeinek védelmében egy átfogóbb tevékenységű szakmai szakszervezetet hozzunk létre. Így az Alapszabályunk értelmezése mellett tagjaink lehetnek a nemzetközi és belföldi fuvarozásban tevékenykedő teher, személyszállító és autóbusz gépjárművezetők, függetlenül attól, hogy a munkavégzésre utaló munkaszerződése alkalmazott, vagy vállalkozói munkaviszonyt tartalmaz. Így minden gépjárművezető szakszervezeti tag lehet nálunk.

 • Tagjaink, nemzetközi és belföldi tehergépjármű-vezetők, nemzetközi és belföldi személyszállító autóbusz gépjárművezetők.
 • Működési területünk; Országos, tagjaink számát és munkahelyüket figyelembe véve, 50 munkahelyen képviseljük tagságunkat. Működésünkre jellemző, a gépjárművezetők érdekképviseletét ellátó szakmai szervezet.
 • Szakszervezetünk Céljai; Túlmenően az Alapszabályunk 1, 2, 3, 4-es pontjait figyelembe véve szeretnénk a gépjárművezetők munkáját befolyásolni oly módon, hogy a munkájuk minőségét a munkaadók megfelelően elismerjék (bérezés, pihenőidő, szociális juttatások, stb.)

Mint szakmai érdekképviseleti szervezetnek kötelessége befolyásolni a közúti forgalomba való részvétel komolyságát, megfelelő oktatási elgondolások kidolgozását, részt venni a baleseti tényezők csökkentésének folyamatában.A közúti közlekedésre vonatkozó, valamint az AETR és a Munka Törvénykönyvben is rögzített törvények, előírások összehangolásának folyamatában.

 • Mit biztosítunk tagjainknak:
 1. Országos és munkahelyi érdekképviseletet.
 2. Jogsegélyszolgálatot.
 3. Kollektív élet-, baleset-, és egészségbiztosítást.
 4. Tartós betegállomány után, szociális segélyt.
 5. Saját üdülőnkben, kedvezményes üdülést (Zsóri fürdő). Társ-szervezeteink tagjainak is!
 6. Nemzetközi és belföldi forgalomban, az U.I.C.R. tagságot.

Nemzetközi kapcsolataink; Szervezetünket, 1995-ben vették fel az U.I.C.R.-be, szavazati joggal. (Union International des Chauffeurs Routiers) – Hivatásos Gépjárművezetők Nemzetközi Szövetsége -, mely tagjainknak humanitárius segítséget nyújtanak külföldi útjaik során. A NeHGOSZ érvényes szavazattal tagja az “U.I.C.R.”-nek. A szövetségen keresztül kapunk információkat az EU csatlakozást érintő jogharmonizáció folyamatáról, és mi is adunk tájékoztatást, az európai országokat érintő és a közúti fuvarozást felölelő tevékenységekről, magatartásokról. A szövetségen keresztül kapunk és adunk információkat az EU csatlakozást érintő jogharmonizáció folyamatáról, közösen lépünk fel, az európai országokat érintő és a közúti fuvarozást felölelő tevékenységekről és magatartásokról. Igazolvány tulajdonosának, az adott európai országban, jogi segítséget, tolmácsot, jobb korházi ellátást, biztosítunk az ottani társ szervezeteinken keresztül. Kapcsolat felvételt a hozzátartozóival, munkáltatójával.

Megfigyelőként tagjai vagyunk az ETF, Európai Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének.

Szakszervezetünket, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat és a képviselők számára nyilvántartott, az adott ügyekben érintett, az Országgyűlés főtitkára által vezetett jegyzékében szerepel. Bejegyzett, országos érdekképviselet.

A NeHGOSZ mint alapító tag folyamatosan részt vesz a közutas ÁPB Ágazati Párbeszéd munkájában. A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság (KKSZÁPB) munkáltatói és munkavállalói oldal ágazati kollektív szerződés-tárgyalásokat folytat. A tervezett konzultáció célja az előzetes egyeztetés és véleménycsere annak érdekében, hogy a munkáltatói oldal álláspontját megismerhessük egy esetleges ágazati kollektív szerződés megkötése érdekében. A NeHGOSZ Küldöttközgyűlés határozatának értelmében szakszervezetünk, felvételét kérte a Munkástanácsok Országos Szövetség (MOSZ) tagszervezetei közé. Felvételünket a MOSZ Szövetségi Tanácsa 2000. december 14.-én, elfogadta.

 • Munkaadói érdekképviselet, állami kapcsolatok; a szakmánkat érintő, a kialakított kölcsönösség elvén működő, érdekképviseletekkel folyamatos párbeszéd van kiépítve.
 • Például: MKFE, NIT, FUVOSZ,

Elnökségünk reméli, hogy tájékoztatásunk megfelelő képet ad munkánkról. Eddigi teljesítményünk eredményes volt, erre alapozzuk óhajunkat, hogy a jövőben még jobban végezzük munkánkat. A magukra vállalt feladatot teljesíteni fogjuk, még akkor is, ha a jövő még gyorsabban fog változni és bizonytalanabbá válik. Természetes, hogy a NeHGOSZ életének több mint 30 éves történetében sok minden változott, és változni fog. Ez az oka annak, amiért szakszervezetünk csak az olyan érdekképviselet szerepében látja célját, melyben a közlekedés területét érintő valamennyi szakszervezet vezetői egységes álláspontot képviseljen, és ne játszák ki ezeket egymással.

NeHGOSZ belépési nyilatkozata letölthető :

Belépési nyilATKOZAT


 


n

NeHGOSZ Elnökség

 2018. december 8- án megválasztott tisztségviselői:  

Józsi

Elnök:                                               

  Nemes József

 • levél1239 Budapest, Nagykőrösi út 351
 • telefon (+36) 30/931-6089
 • Email  nehgoszelnok@nehgosz.hu

 

 


Elnökségi tagok:

      Varga István

 • Általános alelnök.
 • Waberers szakszervezeti csoportvezető.
 • telefon(+36) 30/660-8950
 • Varga.Istvan@waberers.Emailcom

 

 

 • Kinka István
 • Nagy Péter

Ellenőrzési Bizottság tagjai:

Kocsis László

       Elnök

Stier Péter tag –  Külsős.