Új kihívások – régi problémák

Konferencia: A munkajogi jogalkotás- és jogalkalmazás kérdései – hatásuk a munkavállalókra és érdekképviseleteikre.

Konferencia Neumann László (1949-2019) emlékére 2020. június 26-án.

A konferencia témája, szélesen értelmezett területe a magyar munkajog és annak kollektív és egyéni érvényesülése, különösen, de nem kizárólag az érdekképviseletek munkájában. A konferencia a munkajog kérdéseit nem „technikai” jelleggel szeretné megvilágítani, azaz nem a Munka törvénykönyvének egyes, kiemelt rendelkezéseinek vizsgálatára szorítkozik, hanem általánosabban, a munkajog szerepének, érvényesülésének, gyakorlati alkalmazásának kérdéseit helyezi a középpontba. Ezért a konferenciára a szorosabban értelemezett munkajogi elemzéseken kívül a társadalomttudományok, különösen, de nem kizárólagosan a munkaügyi kapcsolatok és a munka szociológiája által is dúsított interdiszciplináris jellegű tanulmányokat várunk.

A konferencián elsősorban a következő általános témákban várjuk a jelentkezéseket:

– a munkajogi jogalkotás módjának változásai és a 2012. évi Mt. revíziójának kérdése,

– a KSZ lehetőségei és a kollektív vita/alku aktuális kérdései,

– a munkavállalói érdekvédelem állapota, új jelenségei, a szakszervezet képviseleti lehetőségei,

– a kollektív munkahelyvesztés kérdései,

– hol a munkajog határa, kit véd még a munkajog és kit kellene védenie?

Az absztraktokat szakmai zsűri bírálja el.

Az absztraktok beküldésének határideje: 2020. március 10.

Az absztrakokat kérjük a fenti határidőig az nlkonferencia2020@gmail.com email címre megküldeni.

Az absztrakok várható elbírálása: 2020 április 10.

A konferencia tervezett időpontja: 2020. június 26. (péntek)

Helyszín: Budapest, ELTE, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

A konferencia az ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék valamint a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének társszervezésében valósul meg.

A szervezők