Munkavállalói felelősségbiztosítás.

11

n

Mint köztudott, a Munka törvénykönyvének gondatlan károkozás felelősségre vonásának szabályai jelentős mértékben megszigorodtak.

Egy jelentős káresemény bekövetkezése esetén, a munkáltató a dolgozót gondatlan károkozása esetén akár négyhavi bérének megfelelő kártérítésre is kötelezheti.

signal

             Ezért szakszervezetünk a NeHGOSZ tagjai részére olyan biztosítást kötött a                SIGNAL Biztosító Zrt. társasággal mely által a szakszervezeti tagok gondatlan károkozásának anyagi terheit részben átvállalja. Érvényes 2016. december 01.

A szolgáltatást kizárólag a Nemzetközi és Hivatásos Gépjárművezetők Országos Szakszervezet (NeHGOSZ) tagjai vehetik igénybe!

Mi szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez:

  • Gondatlan károkozással kapcsolatos jegyzőkönyv a munkáltatótól, melyben a felek rögzítik a károkozás tényét.
  • A felek által meghozott és kölcsönösen aláírt a határozatot, melynek a törvényességi idő (30 nap) elteltével jogerőre emelkedik.
  • Munkavállalónak kérnie kell a jogerős határozatot a munkáltatói jogkör gyakorlójától. A vagyonbiztosítási kárbejelentő lappal együtt SIGNAL Biztosító Zrt. felé kell benyújtani. 
  • Az okozott kár összegét a munkáltató továbbra is a károkozó munkabéréből vonja, mely összeget a biztosító a levonás ütemének, nagyságának megfelelően a biztosított jelen estben a NeHGOSZ-tag bankszámlájára átutal.

Részletes felvilágosításért kérem keresse Nemes Józsefet a  NeHGOSZ szakszervezet elnökét, vagy Varga Istvánt a szakszervezet alelnökét.

 

(telefon+36)30/931-6089 vagy (+36) 20/927-4851

NeHGOSZ  vezetősége